تماس با ما

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

آدرس: تهران - خیابان دکتر شریعتی – جنب شهرداری منطقه 3 – خیابان کوشا – میدان جوانان – پلاک 5 - دفتر جامعه یاوری فرهنگی
کد پستی: 1544846811
آدرس ایمیل: info@yavari.ir   
شماره تماس: 11 الی 26402606 - 021
شماره فکس: 22229577