پرداخت کمک های مردمی

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

فرم پرداخت با مبلغ دلخواه
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
آدرس پست الکترونیک
Invalid Input
تلفن همراه (*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را به درستی وارد نمایید.
شهر
ورودی نامعتبر
نحوه آشنایی
ورودی نامعتبر
مبلغ کل (ریال) (*)
مبلغ وارد شده صحیح نمی باشد.

یاور گرامی،
براساس تفاهم نامه شماره 95/4039 جامعه یاوری فرهنگی و مشاورین انفورماتیک بینا
تمامی وجوه واریزی بحساب موسسه بینا (حامی کمپین #مدادجادو ) واریز شده
و در تسویه های هفتگی به جامعه یاوری فرهنگی منتقل می گردد.

لطفا متن داخل تصویر را قسمت رو به رو وارد نمایید (*) لطفا متن داخل تصویر را قسمت رو به رو وارد نمایید
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
تکمیل فرم و پرداخت