عکس و فیلم

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

می‌توانید این تصاویر را در شبکه‌های مجازی منتشر کنید یا پرینت بگیرید و در فضاهای عمومی نصب کنید تا در معرفی کمپین مداد جادو بیشتر ما را همراهی کنید.

پوستر های مداد جادو

پروژه های جامعه یاوری فرهنگی

فیلم و کلیپ