اخبار و گزارش ها

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

با کمک‌های مهربانانه شما در کمپین مداد جادو مبلغ 247 میلیون و 88 هزار و هشتصد تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد. این صرف نظر از کمکهای غیرنقدی تکدانه به ارزش یک میلیارد تومان است که در قالب امکانات تبلیغی تامین شد.

روز گذشته از محل کمک‌های رسیده به کمپین مداد جادو، بیش از 3500 دست لباس فرم مدرسه به دانش‌آموزان نیازمند خراسان جنوبی اهدا شد.

بعضی از دانش‌آموزان تهرانی سال جدید تحصیلی را با کمپین مداد جادو جشن گرفتند.

یاور عزیزمان خانم مونا اردکانی با یک هدیه متفاوت به کمپین مدادجادو ما را غافلگیر کردند!

بانک آینده با اهدای 20 هزار جلد دفترچه به کمپین مداد جادو پیوست. این دفترچه‌ها در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان توزیع شدند.