اخبار و گزارش ها

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

بعضی از دانش‌آموزان تهرانی سال جدید تحصیلی را با کمپین مداد جادو جشن گرفتند.

 

photo 2016 09 24 10 52 47

 

photo 2016 09 24 10 53 05

 

photo 2016 09 25 15 01 42 

 

photo 2016 09 25 15 01 49