حامیان آنلاین

یار دوردانه های ایران در مناطق محروم با پویش مردمی مداد جادو از خیریه جامعه یاوری فرهنگی باشید. #مدادجادو

Khabar Online
Namnak
Parsineh
Simorgh

برای پیوستن به ما با شماره تلفن 11-02126402606 (جامعه یاوری فرهنگی) تماس حاصل فرمایید.